Hồ sơ người tìm việc, công việc Xuất khẩu lao động

Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
CV
Nguyễn Minh Thu
Đại học
1 - 3 năm
Trên 25 triệu Hà Nội
11/06/2019 10:13
日本に戻りたいです!
Nguyễn Đức Minh
Đại học
Thỏa thuận Quốc tế

Bắc Ninh
11/08/2016 10:00