Giới thiệu công ty


Được thành lập vào 02 tháng 04 năm 2013, HIP Việt Nam chuyên về tư vấn và giới thiệu nguồn nhân lực cao cấp cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng tôi cùng với Khách hàng của mình, đã và đang cải tiến, hoàn thiện và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các chính sách, cơ chế, phát huy năng lực của đội ngũ nhân sự.

Chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện với các nhà tuyển dụng. Để hiểu rõ hơn về văn hóa doanh nghiệp. Qua đó tạo mối quan hệ hợp tác thân thiết giữa hai bên. Đồng thời, nắm vững nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nhằm tìm kiếm và cung cấp những ứng viên phù hợp nhất vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

 

会社概要

HIPベトナムは2013年4月2日に成立され、外資系企業に向け優秀な人材紹介のサービスをご提供している。経験が豊富なスタッフ全員のもとで、お客様から幅広く求人条件にも対応できる。「お客様の満足度および求職者が希望する仕事に就職できるチャンスを与えるのは私たちの成功」の経営理念でHIPベトナムは尾お客様へ迅速かつ最高なサービスを提供すると確約致す。

 

 Giá trị cốt lõi/経営方針

 +)Lấy hiệu quả làm cam kết cao nhất. 

   効果は一番良い確約である。

+)Lấy uy tín làm nền tảng vững chắc nhất. 

   お客様からの信頼は一番堅固な基礎である。 

+)Lấy sự say mê công việc làm lợi thế cạnh tranh.

   仕事熱心は競争利点である。  

+)Lấy trách nhiệm, hợp tác làm phương châm hoạt động. 

 

 

 Tầm nhìn/視野

Với nhiệm vụ hỗ trợ nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, HIP Việt Nam mong muốn trở thành cầu nối hữu hiệu nhất giữa ứng viên và doanh nghiệp, trở thành "Công ty cung ứng nhân lực mang tầm quốc tế".

人事コンサルティング事業では私たちの目標はベトナムでトップの会社になること、そして更にグロバール的な人事コンサルティング会社を目指す。

 

Sứ mệnh/使命

Ra đời với sứ mệnh là cấu nối giữa ứng viên và doanh nghiệp, với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, HIP Việt Nam cam kết mang đến khách hàng dịch vụ tốt nhất đồng thời chia sẻ mọi cơ hội với ứng viên.

私たちは求職者と求人企業との架け橋として、迅速かつ最高なサービスを提供すると確約致す。

 

 

Tìm kiếm việc làm

Mức lương

Mẫu CV

 

 

日本語

 TIẾNG NHẬT

 

 

 

英語

TIẾNG ANH

 

 

 

ベトナム語

TIẾNG VIỆT

 

 

Khách hàng