Hồ sơ người tìm việc, công việc Khác

Vị trí Trình độ
Kinh nghiệm
Mức lương Tỉnh/Thành phố Ngày cập nhật
Nhân viên CAD/CAE
nguyễn ngọc tân
Đại học
3 - 5 năm
6 - 10 triệu Hà Nội
04/06/2017 14:15